top of page

Bewustwording Duurzaamheid

Realisatie van het leveren van duurzame en circulaire materialen aan de interieurbouw en de meubelindustrie blijkt nog altijd niet op rendabele wijze haalbaar te zijn (Pacha Panels-2021). Begin bij het begin en waar het om gaat: onze gezamenlijke wereld longen worden mogelijk vervuild en sluimert, is ook business. Zoals het aanziet is een rendabele wijze dan ook wel een welkome noodzaak.

Hout en - gebruik wordt onderschat als een multifunctionele functie. We hebben hout nodig voor gebruik EN voor behoudt.

Biodiversiteit is functioneel.

Volgens Ir. M.H.A. Hoffman heeft bijv. grenen gewonnen uit de Pinus sylvestris boom/conifeer* veel VOS* productie die beter niet in grote aantallen bijeen geplant moeten worden, is de PM10 opname zeer veel: ++++ en dat is één van de vier indicatoren om smog te verminderen, naast ozon O3, stikstofdioxide NO2 en zwaveldioxide, is de NOx & ozon opname weinig:+ en de Koolstofdioxide zeer veel: ++++.

De meubelmaker is voornamelijk geen bioloog of chemicus en zo wenst de opdrachtgever of klant meestal een betaalbaar product.

Door bewustwording, Life Cycle Analyses (LCA), BREEAM®-NL certificering en een Co2 emissie label (met energielabel) heeft de mens invloed op de natuur. We willen een gezond leven. Puur indicatief en ter illustratie: Huis met 4300 KG Co2 emissie uitstoot, verminderd o.b.v. behoorlijke bomen en slimme beplanting in de ruime (dak)tuin wel tot ca.1750KG en door extra (minder) te isoleren, naar uiteindelijk geen Co2 emissie meer, is waarop de overheid, bedrijfsleven i.s.m. de bewoner(s) vreugdevol zal in willen zetten. Iedereen doet wat. 

Dat hout van nature formaldehyde (gas) bevat en soms wordt toegevoegd aan plaatmaterialen, is niet altijd bekend. Evenmin dat formaldehyde een kankerverwekkend gas is. Het kan bijvoorbeeld bij spaanplaat jaren duren voordat formaldehyde 'uitgedampt' is en uit  nieuw materiaal komt meer formaldehyde vrij dan uit oude materialen. Hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zorgt dat er meer gas vrijkomt. 

 *VOS vluchtige organische stoffen (vluchtige organische stoffen) zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen. Ze kunnen vrijkomen uit allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen

Disclaimer

De persoon, zelfstandig ondernemer(s) of rechtsperso(o)n(en) (zie ook KvK), verleent u hierbij beperkt toegang tot website linko.nl ('de website') en nodigt u uit van de inhoud kennis te nemen c.q. het aangebodene te kopen zodra dit beschikbaar is. Linko.nl en gebruiker(s) behoud(t)en zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te willen doen. Linko.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen zodra zich de gelegenheid daartoe strekt. De inhoud is vrij algemeen, informatief levens beschouwend geschreven en behoeft op onderdelen niet zo vaak geactualiseerd te worden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededelingen van persoon, zelfstandig ondernemer(s) of rechtsperso(o)n(en). Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten maar bovenal bevat een uitnodiging op basis van een indicatie of richtprijs een (herroepbare) bestelling te doen of offerte op te vragen. Bepaalde producten verlangen een pakket van eisen waarvoor het maken van een soms vrijblijvende afspraak wenselijk is zodat o.b.v. hiervan een offerte kan worden uitgebracht. U kunt op basis van fouten op de website geen overeenkomst claimen met de persoon, zelfstandig ondernemer(s) of rechtsperso(o)n(en). Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan nimmer aansprakelijkheid worden aanvaard. Evenmin eventueel gesuggereerde gezondheidsclaims, milieu winst en circulaire processen.

 

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen, uitvindingen en ontwerpen o.b.v. de auteurswet en liggen bij de persoon, zelfstandig ondernemer(s) of rechtsperso(o)n(en). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van de persoon, zelfstandig ondernemer(s) of rechtsperso(o)n(en) en elk ander gebruik van deze materialen, ontwerpen of diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de persoon, zelfstandig ondernemer(s) of rechtspersoon, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De website is zo algemeen mogelijk geschreven met een zo correct mogelijke weergave hangend de uitkomst van levende ontwikkelingen. Storende onjuistheden kunt u melden t.b.v. aanpassingen.

bottom of page