top of page

Pakketten van Eisen

De meubelindustrie bestaat grofweg uit drie secties, namelijk meubelbedrijven (woon-, school- en projectmeubilair), interieurbouwers en toeleveranciers. Daarnaast behoren fabrikanten van uiteenlopende producten als matrassen, scheidingswanden, grafkisten en schilderijlijsten tot de sector. Er zijn zowel ambachtelijke als industriële fabrikanten en veel kleinschalige bedrijven: zo’n 80% van de bedrijven heeft niet meer dan tien werknemers in dienst. De meubelindustrie omvat zo’n 2500 bedrijven en er werken circa 20.000 mensen. De Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) is de brancheorganisatie in de meubelindustrie.

 

Aan gevraagde en geleverde producten, als meubels; vrijstaande of ingebouwde, met als hoofd functie:

  • De opslag van artikelen;

  • Het bieden van een oppervlak waar de gebruiker op kan liggen of zitten of aan kan zitten om bijvoorbeeld te eten, studeren of werken.

worden eisen gesteld. Deze hebben tot doel voor zowel de bouwer, fabrikant als consument veiligheid te bieden. De belangrijkste arbeidsrisco's in de meubelindustrie zijn: fysieke belasting, machine veiligheid, lawaai, houtstof, oplosmiddelen en explosiegevaarlijke stoffen. De belangrijkste risico's bij de consument een ondeugdelijk product of andere verwachtingen.

Wij dragen gezamenlijk zorg voor een duurzaam gezonde omgeving en voor het product waarvan u gerust kunt stellen dat daar, met alle toewijding, tijd en aandacht aan is besteed en om daar van generatie tot generatie van te mogen genieten.

Algemene Voorwaarden (AV) & Pakket van Eisen

Goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is een gedeelde verantwoordelijkheid en biedt vooral gevoel van medewerking. Nederlands recht onder boeken BW 5,6,7 biedt partijen wetten in die uitzonderlijke gevallen waarin geen oplossing is gevonden.  

Als hout wordt toegepast in een constructie (op sterkte gesorteerd hout met een rechthoekige doorsnede NEN-EN 14081), of als handelaar of producent van vloeren (NEN-EN 14342 houten vloeren en parket), (NEN-EN 14080 gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout), (NEN-EN 15497 gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen), (NEN-EN 14915 wand- en gevelbekleding van massief hout) geldt  de VERPLICHTING om het product CE te markeren en een prestatieverklaring (DoP) op te stellen.

De richtlijn Algemene Productveiligheid voor meubels VERPLICHT marktdeelnemers om uitsluitend veilige producten op de Europese markt te brengen. Veilige producten vormen bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden geen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s voor de consument.

Een risico, inventarisatie & evaluatie (RI&E) is een uitgangspunt om in te schatten of de arbeidsomstandigheden in een bedrijf op orde is, wanneer sprake is van een dienstverband. Hoewel bij een opdracht geen sprake is van een dienstverband mag worden aangenomen dat de opdrachtgever mede toeziet op veiligheid, gezondheid, arbeidstijden, arbeidsbeleving en milieuzorg. Werkgevers in de meubelindustrie kunnen gebruik maken van de branche-erkende RI&E en vindt er geen toets plaats. De Explosieveiligheid (ATEX) speelt een belangrijke rol in de interieurbouw en meubelindustrie door het gebruik van houtstof, lijm en lakken. Deze ATEX-leidraad maakt deel uit van RI&E.

Algemene V.W.
 

Huisregels & in behandeling - gericht op specifieke huisregels en bedrijfsvoorwaarden, 

Burgerlijk Wetboek 6 regelt van rechtswege (automatisch) Titel 5: Overeenkomsten in het algemeen.

Burgerlijk Wetboek 7 regelt van rechtswege: Titel 1: Koop en ruil,     Titel 10: Arbeidsovereenkomst + (vakantie, verlof)
Burgerlijk Wetboek 7 regelt van rechtswege: Titel 12. Aannemen van werk

bottom of page